Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

HRW pilotproject gemeente Rotterdam

Zoals we al eerder aankondigden: HRW is door de gemeente Rotterdam aangewezen als pilotproject in het Actieplan Coöperatieve Woonvormen. Dat is ontzettend fijn! De gemeente gelooft in onze plannen. Hoe helpt dat onze twee projecten Odeon en Crooswijk* verder? Op vrijdag 27 maart heeft ons bestuur daarover gesproken met Jos Melchers, directeur Stadsontwikkeling.

Wooncoöperaties die bouwprojecten ontwikkelen zijn nieuw voor Rotterdam. Wij ontwikkelen vastgoed niet voor het rendement, maar voor duurzaam gebruik. Dat heeft consequenties voor de grondwaarde die we kunnen opbrengen. Om de exploitatie van onze projecten haalbaar te maken, moet een aangepaste grondprijs met de gemeente overeengekomen worden.

Een ander punt is de grootte van de appartementen en de hoogte van de huur. De gemeente gaat voor ‘middenhuur’ uit van 1 en 2 persoonshuishoudens. Dat betekent: een betaalbaar appartement is een klein appartement. Maar wij willen ook grotere appartementen ontwikkelen die geschikt zijn voor bijvoorbeeld gezinnen en die ook nog betaalbaar zijn. Dat kan omdat we nergens met rendement rekenen. Door de hoge bouwkosten is dit ook voor ons een lastige businesscase. Laat staan dat ze door projectontwikkelaars worden gebouwd. Onze vraag aan Jos was: kunnen we de grenzen van jullie middenhuur-beleid opzoeken?

Jos heeft begrip voor onze uitgangspunten en onderstreept dat de gemeente er uit wil komen. Rotterdam wil namelijk heel graag dan dit soort projecten gerealiseerd worden! Ze zijn dus bereid om specifiek voor Odeon en Crooswijk ruimte te zoeken binnen de gemeentelijke begroting en beleidskaders. Ze willen ons voor de zomer een toezegging kunnen doen. Ook is afgesproken dat de lessen die tijdens onze projecten worden geleerd, gebruikt worden als input voor de evaluatie van het beleid voor bijzondere woonvormen.

Wil je meer weten over wat het Actieplan Coöperatieve Woonvormen inhoudt en wat het voor ons betekent? Bekijk dan hier de bespreking ervan in de gemeenteraad, en lees hier de inspreektekst van HRW bij de behandeling.

*HRW heeft twee toffe projecten in de pijplijn: Odeon en Crooswijk. Meer informatie daarover staat binnenkort op onze site.