Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

Meedoen

HRW: van coöperatieve vereniging naar initiatiefgroep

In 2017 is een kleine initiatiefgroep begonnen met het opzetten van Het Rotterdams Woongenootschap. In 2018 is de coöperatieve vereniging HRW opgericht, toen er zicht was op concrete locaties. Begin 2021 hebben de leden ingestemd met het voorstel van het bestuur om de coöperatie op te heffen, omdat er ondanks de grote inspanningen niet langer zicht is op concrete locaties in Rotterdam.

Lobby

In de komende periode blijft HRW actief als initiatiefgroep. We gaan actief lobbyen voor een beter woonbeleid in Rotterdam, waarin de coöperatie op een pragmatische en realistische wijze verankerd is. De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn een belangrijk moment hierin! Naast onze eigen lobby hebben we samen met andere bewoners en bewonersinitiatieven recht op de stad opgericht, waarmee we onze krachten bundelen voor een beter woonbeleid. Landelijk zijn we aangesloten bij cooplink

Operatie Wooncoöperatie

Peter Kuenzli en Arie Lengkeek werken aan een publicatie, werktitel operatie wooncoöperatie. Deze titel zal in september 2021 verschijnen bij uitgeverij Trancity-Valiz. Lees hier het pamflet dat de opmaat voor het boek vormt.

Kennisdeling

De kennis en informatie van HRW zijn beschikbaar voor iedereen die er iets mee wil! We hebben uitgewerkte statuten, we hebben veel kennis van exploitatie, en kunnen inzicht geven in de lange termijn effecten van wooncoöps voor de stad. Geïnteresseerd? Stuur een mail en we nemen contact met je op.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van HRW zal niet meer periodiek verschijnen, maar blijven we aanhouden als kanaal om te mobiliseren en te informeren. Schrijf je in!