Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

Organisatie en partners

Het Rotterdams Woongenootschap is ontwikkeld vanuit een initiatief van Ninke Happel, Happel Cornelisse Verhoeven Architecten. Dankzij een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het idee in 2016/2017 verder ontwikkeld.

In 2017 wordt de Stichting Het Hollands Woongenootschap opgericht (HHW). Deze stichting functioneert als eerste opdrachtgever. Doel van het HHW is om zonder winstoogmerk, vanuit vernieuwend bouwheerschap in steden comfortabele en betaalbare gezinsappartementen voor de middengroepen te ontwikkelen en realiseren met sociale en functionele menging, die op coöperatieve basis geëxploiteerd zullen worden.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting i.o. Het Hollands Woongenootschap bestaat uit een kleine groep mensen die momenteel op alle fronten bezig is het initiatief verder te brengen:

Zodra er een eerste project is, wordt de bijbehorende coöperatieve vereniging (Het Rotterdams Woongenootschap) opgericht door HHW. Het bestuur HHW fungeert als oprichtingsbestuur en stuurt op het project tot het moment dat dit gerealiseerd is. Dan wordt de cooperatie een zelfstandige entiteit, los van het HHW.

Experts

Deze groeiende lijst van experts die bijdragen aan de ontwikkeling en bekendheid van HHW: