Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

Bestuurslid Arjen van Klink

Het Rotterdams Woongenootschap als realistisch ideaal

Samenwerken en vernieuwen. Dit is de rode lijn in het werk van Arjen van Klink. Vaak met een link naar een opgave in de stedelijke economie, het domein waar hij sinds zijn studie ruimtelijke bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in rondloopt. Arjen is sinds januari 2020 bestuurslid en penningmeester van Het Rotterdamse Woongenootschap. “Ik werd via mijn netwerk geattendeerd op een vacature en ben het gesprek met Peter, Els en Arie snel aangegaan. Vanuit de media kende ik het concept van de wooncoöperatie op hoofdlijnen, maar hun verhaal over de realiteit ging veel verder en intrigeerde mij”. Het is ontegenzeggelijk een belangwekkende derde weg tussen sociale huur en vrije sector huur en koop. De woningmarkt is compleet op slot en dat frustreert mensen en ondermijnt steden. “Voor mij is duurzame ontwikkeling niet alleen klimaat of milieu, maar juist ook een gebalanceerde ruimtelijke, sociale en economische ontwikkeling. Hier zien we het heel snel heel verkeerd gaan. Dus we hebben echt wat te doen!”

Arjen werkt als programmadirecteur van het Kenniscentrum Business Innovation bij Hogeschool Rotterdam. “Daar hou ik mij bezig met praktijkgericht onderzoek samen met studenten, docenten, lectoren en ondernemers uit de regio. Transitie staat centraal, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie en digitalisering. Maar ook op het gebied van nieuwe organisatorische verbanden tussen markt en overheid, zoals ook wooncoöperaties! Tot vier jaar geleden werkte ik bij Rabobank Rotterdam. Met name aan maatschappelijke projecten in de stad, samen met de gemeente Rotterdam, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Dat was een geweldige positie om publiek en privaat te verbinden en met elkaar meerwaarde te realiseren. Het was ook een uitgelezen plek om te begrijpen hoe onze economie werkt en soms niet meer goed werkt – veel goeds stuitte helaas toch vaak op grenzen van regelgeving en business cases die niet ‘rond’ kwamen. Ten slotte heb ik natuurlijk veel meegekregen over de coöperatie als organisatievorm.”

Arjen ziet zijn waarde op twee niveaus. “Ik ben gewend om strategisch en conceptueel te denken, dat kan helpen om onze positionering verder te verduidelijken: wat doen we wel, wat doen we niet? We bevinden ons tussen uitersten: actief meedoen in het discours over de thematiek als een soort kennisplatform met lijntjes binnen en buiten Nederland en tegelijkertijd heel praktisch participeren in woningbouwprojecten. Dat vraagt duidelijkheid – naar partners en leden, maar ook binnen het bestuur hoe we werken”. Het andere niveau is meer van financiële aard. Arjen: “ik heb wat jaren rondgelopen in het bankwezen, dus ik weet goed hoe bankiers en andere financiers denken en wat ze wel en niet willen. Dat kan helpen om onze business cases verder inhoud te geven en goede afspraken met maken met financiers èn onze leden. Het kan helpen om ook onze risico’s goed in beeld te houden, want zo’n coöperatief wooncomplex neerzetten is ontegenzeggelijk complex en spannend.”

Arjen is sterk georiënteerd op Rotterdam en heeft er veel voetstappen liggen. Hij woont in Maassluis. “Ik woon in een ruime eengezinswoning, maar wanneer mijn twee kinderen het huis uit zijn ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Die kunnen Rotterdam liggen, maar ook richting landelijk gebied. In elk geval met veel minder binnenruimte want die heb ik niet perse nodig. Buitenruimte in de breedste zin van het woord is wel heel prettig, dat bijvoorbeeld zijn dat vanuit huis makkelijk een park of kade te bereiken is om even buiten te zijn en uit te waaien”.

“Ik ben zeer onder de indruk wat het bestuur, samen met andere betrokkenen, de afgelopen jaren al in gang gezet hebben. Let wel, in eigen tijd, zonder handboeken en af en toe met veel tegenwind. Het is heel prettig om in een club met een echte missie terecht te komen. Het credo is ‘kan niet bestaat niet’. Er is veel kennis aan boord en ook een groot netwerk rondom het bestuur. Met de overtuiging dat er echt wat moet gebeuren houden ze het met elkaar vol. Want het huidige systeem blokkeert aan alle kanten en er is niet vanzelfsprekend medewerking. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn in de huidige woningmarkt helaas verschillende dingen.

Het is Arjen ook duidelijk waar hij het voor doet. “Natuurlijk om te bewijzen dat ‘de derde weg’ werkbaar is in de Nederlandse woningmarkt en om nieuwe kennis op te doen. Maar vooral om de mensen die zich de afgelopen tijd hebben aangemeld als lid van de coöperatieve vereniging te kunnen voorzien van een prettige, duurzame en betaalbare woning. Het lijkt me een geweldig moment om ooit samen met hen voor het gebouw te staan dat we met elkaar hebben mogelijk gemaakt en dat we voor meerdere generaties beschikbaar maken!”