Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

Raadsdebat Coöperatief wonen 3 maart

Op woensdag 3 maart zal in de raadscommissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte het pilotproject Odeon en de voortgang van het actieplan van de gemeente op de agenda staan. Naar aanleiding van het be-eindigen van de pilot is door de raadsfracties van GroenLinks, ChristenUnie/SGP, PvdA en D66 om een debat met de wethouder verzocht en zijn een aantal scherpe vragen geformuleerd.

Onlangs stelde wethouder Kurvers echter dat de pilot niet is geslaagd, omdat het niet is gelukt tot een haalbare business case te komen (20bb18351). Dit roept vragen op mede omdat initiatiefnemers van begin af aan zeer transparant zijn geweest over hun aanpak. Zijn de juiste feiten en argumenten gebruikt bij het stopzetten van deze pilot? Immers “Om te leren van een pilot, moet de juiste informatie op tafel liggen en de juiste conclusies hieraan verbonden worden”

Hier vind je de brief met de vragen van de gemeenteraadsleden:

 

Hier vind je de brief waarmee de wethouder de Raad informeerde in december:

BS20.01655 20bb018351 TB Cooperatievewoonvormen 20201211_definitief_DEF

En hier vind je de reactie van HRW op die brief, basis voor de vragen die de raad formuleert.

210112 HRW nav brief Kurvers actieplan cooperatieve woonvormenpages