Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

Recht op de Stad! Rotterdam

groepsportret door Joop Reijngoud

Zondag 7 maart is op het Afrikaanderplein de beweging ‘Recht op de Stad Rotterdam’ gelanceerd met een manifestatie. Bewonersgroepen, initiatiefnemers en bezorgde burgers formuleerden met elkaar een alternatief voor het Rotterdamse Woonbeleid.

HRW droeg bij aan de totstandkoming hiervan, vanuit de ervaring en kennis die is opgedaan in het ontwikkelen van coöperatieve woonvormen. Andere initiatieven in de stad die ook met coöperatieve initiatieven bezig zijn, zoals Stad in de Maak en de Unie van en voor Wielewalers, zijn ook aangesloten.

Bijzonder aan Recht op de Stad is dat er nu voor het eerst samen, met een brede basis vanuit de ‘grassroots’ van de stad, de uitwassen van een eenzijdig woonbeleid aan de kaak worden gesteld. En dat er een alternatief wordt aangedragen.

Lees meer op www.rechtopdestad.nl en schrijf je daar in om op de hoogte te blijven!