Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

Besluiten 500 leden over 50/100/200 woningen?

Ja, alle leden kunnen in de ALV, op een aantal vooraf vastgestelde momenten, meebeslissen over de realisatie van de wooncomplexen. Dat is de essentie van de coöperatie: de leden spreken niet over een “eigen woning”, maar over hoe we met elkaar in de stad willen wonen.