Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

Hoe vindt de selectie van toekomstige bewoners plaats?

Iedereen kan lid worden van Het Rotterdamse Woongenootschap. Bij de toewijzing van woningen, streeft HRW sociale menging na welke een afspiegeling is van de stedelijke bevolking.

Toewijzing van woningen wordt gedaan op basis van toewijzingsregels, bijvoorbeeld op hoogte van het inkomen en de gezinssamenstelling.

De regels voor toewijzing worden uitgewerkt in een verhuurreglement en zijn onderwerp van gezamenlijke besluitvorming in de coöperatie. We baseren ons op de praktijk die inmiddels al decennia functioneert in met name Zwitserland.