Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

Hoe werkt het financieringsmodel?

Voor de financiering van het vastgoed wordt voor 70% vreemd vermogen (hypotheek) aangetrokken. 30% wordt betaald uit eigen vermogen. Het eigen vermogen is opgedeeld in 10% kapitaalinleg door leden (via de woonruimteaandelen) en de overige 20% wordt opgebracht door private equity en maatschappelijk kapitaal. De eigen kapitaalinleg van de leden helpt mee aan het betaalbaar houden van de woningen.