Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

Hoe wordt de bouw bekostigd en wie is verantwoordelijk voor het risico?

Voor de ontwikkeling van de wooncomplexen is de stichting een partnerschap met Timpaan aangegaan. Timpaan is een ontwikkelaar die investeert in maatschappelijke projecten: www.timpaan.nl.

HRW is opdrachtgever samen met Timpaan. Timpaan is verantwoordelijk voor het projectmanagement van de ontwikkeling en de bouw van de wooncomplexen. Timpaan financiert de planontwikkelingskosten voor. Zodra de bouw begint, neemt HRW uit de betaalde woongelden en de aangetrokken financieringen (=private equity en bank), de planontwikkelingskosten van Timpaan over. Vervolgens wordt HRW dan volledig eigenaar van de gronden waarop het wooncomplex gebouwd wordt. HRW financiert vervolgens de bouw. Omdat HRW de gronden al in eigendom heeft, wordt HRW ook automatisch eigenaar van het wooncomplex.