Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

Hoe ziet jullie mobiliteitsconcept er uit?

Onze projecten worden gerealiseerd op centrale, OV-ontsloten locaties. Vanuit diverse motieven als duurzaamheid maar ook betaalbaarheid, willen we waar dat kan wooncomplexen ontwikkelen waarin wordt afgezien van eigen autobezit. Daar staat tegenover dat de coöperatie zoveel als mogelijk zal voorzien in collectieve regelingen zoals deelauto’s en ruim fietsparkeren.