Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

Kost lid worden €1000 per persoon of per gezin?

Het is voldoende als één persoon (volwassene) binnen een huishouden lid wordt. Daarmee krijgt dat huishouden recht op toewijzing van woonruimte. Als dat huishouden gaat huren, dan is de regel dat alle personen binnen dat huishouden, ouder dan 18 jaar, lid worden door de aankoop van twee Participatieaandelen. Alle meerderjarige bewoners hebben daarmee een stem in de Algemene Leden Vergadering (ALV).