Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

Wat valt er onder kostprijshuur?

Uit de kostprijshuur worden betaald de kapitaalslasten (rente en aflossingen van de leningen), afschrijvingen, stortingen voor de  algemene bedrijfsreserve, voorzieningen en fondsen met aangegeven doel, onderhoudskosten, belastingen, verzekeringen en dagelijks beheer.