Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

Wat zou ik moeten betalen om in een woning van HRW te wonen? 

Allereerst moet je lid worden van de coöperatie, waarvoor je twee participatieaandelen koopt à €500. Op het moment dat er een wooncomplex gerealiseerd is en je een woning krijgt toegewezen, koop je je woonruimteaandelen in de coöperatie. De hoeveelheid aandelen die je voor een woning moet kopen, is gerelateerd aan het aantal m2 bruto gebruiksoppervlakte (gbo) van de woning die je gaat huren (vermeerderd met een evenredige toerekening van de vierkante gemeenschappelijke voorzieningen). Doordat de hurende leden een klein deel van het benodigde eigen vermogen inleggen, kunnen we de financiering en dus de huurprijs laag houden.

We rekenen nu met €300 per m2 gbo. Dus bij een woning van 100 m2 leg je €30.000 in. Naast die inbreng, betaal je maandelijks huur, gebaseerd op kostprijs. Onze inzet is dat die tussen de €710 en €1.150 zal liggen, ook weer afhankelijk van de grootte van de woning.