Menu ☰ Woongenootschap Het Rotterdams Het Rotterdams
Woongenootschap

Voer voor debat: HRW in de media

Na het treurige bericht dat we geen projecten in Rotterdam tot realisatie zien komen onder de huidige condities, is er van alles in beweging gekomen. Diverse media hebben het statement van HRW opnieuw op hun eigen kanalen gepubliceerd.
In dit bericht een aantal berichten die ook inhoudelijk een argument opbouwen.

Als één van de eerste schreef Joke van der Zwaard een helder blog op haar website.  Naast kritiek op de gemeente, ziet ze ook aanleiding om het coöperatieve model in samenwerking met corporaties breder in te steken:

De Woningwet voorziet in coöperaties met een mix van bewoners van sociale huurwoningen en bewoners met een hoger inkomen. Door zich op deze mogelijkheden te richten, zou HRW zichzelf uit de specifieke niche van woningzoekenden halen die zij nu met die vereiste kapitaalinleg trekt. Het klushuizen- en CPO-publiek, om ze even kort te typeren. Terwijl die ruime woningen en collectieve voorzieningen voor een bredere groep aantrekkelijk zouden kunnen zijn. Corporatie en coöperatie hebben elkaar iets te bieden en samen krijgen ze misschien meer voor elkaar bij de gemeente.

 

Aan de andere kant van het media-spectrum, verscheen er een artikel op de website Vastgoedmarkt.nl, het medium voor commercieel vastgoed, door redacteur Robert Paling.  In een eerste artikel maakt hij een interessante vergelijking tussen Rotterdam en Amsterdam: Eigen coöperatie voor middenhuur een antwoord op de wooncrisis?  In een tweede artikel gaat hij dieper in op Odeon als pilotproject en komt tot de conclusie dat  een minder economisch gedreven woonbeleid noodzakelijk is.

 

Scheidend hoofdredacteur Harm Tilman van De Architect haalt Odeon en HRW aan in zijn preview op het jaar 2021, en plaatst HRW in de traditie van vernieuwing in de woningbouw:

De teloorgang van de sociale woningbouw in Nederland is een aangekondigde ramp, merkte Bernard Hulsman treffend op. Experimenten als eigenbouw, wild wonen of tiny houses hebben niet kunnen verhinderen dat de Nederlandse traditie van mooie, bijzondere of experimentele sociale woningbouw in het slop is geraakt. Goede voorbeelden, zoals het door Hans van der Heijden in opdracht van Woonstad ontworpen woningblok in de Persoonshaven in Rotterdam, zijn schaars. Echter het veelbelovende project Odeon voor betaalbare gezinswoningbouw door Het Rotterdams Woongenootschap is onlangs door gemeente Rotterdam en Woonstad afgebroken.

 

Begin maart verscheen, kort voor het debat in de raadscommissie, er nog een diepte-artikel op de website Vers Beton: Dankzij wooncoöperaties worden gezinswoningen weer betaalbaar – maar in Rotterdam lukt het niet

Het Rotterdams Woongenootschap doet al vier jaar haar best om betaalbare woningen met gedeelde voorzieningen te kunnen bouwen, maar in december liepen de onderhandelingen over een stuk bouwgrond voor de tweede keer vast. In andere steden komt het concept wel van de grond, dus waarom wil het in Rotterdam maar niet lukken?